top of page
BEDRIFTSMASSASJE
  • Mindre sykefravær Kostnadene ved at en medarbeider er syk, er ca kr 2.900,- per dag. eller 13 000 per uke. (Se tall fra SINTEF) Bedriftene kan tjene godt på å få ned sykefraværet gjennom forebyggende tiltak. Hele 41 %av alt sykefravær skyldes muskel-  og skjelettlidelser. 

  • Rehabilitering  og forebygyng  (f. eks nakke- ryggsmerter, spenningsodepine, “musearm”, “runners knee”, “tennisalbue” m.m.)

  • Bedriftsmassasje er et helsefremmende tiltak som i  benyttes i et målrettet HMS-arbeid. 

  • Økonomiske fordeler. Man kan trekke fra kostnadene ved forebyggende helsearbeid. Arbeidsgiveren sparer arbeidsgiveravgift, den ansatte sparer inntekstskatt.

BEDRIFTSMASSASJE:

RING FOR INFO 98830213

MINDRE SYKEFRAVÆR
SKATTEFORDELER
REHABILITERING HMS
OG FOREBYGGING
bottom of page