BOOK

DIN TIME NÅ

Åpent ågså på søndager!

Du kan velge "betal på stedet" eller betale online.

For mer info ring 988 30 213

P.g.a. coronatiltak kunden bes om : ● Avstå fra behandling dersom det har vært endringer i symptomer  ● Bruk av hånddesinfeksjonsmiddel/håndvask ved ankomst klinikk og etter besøk ● Unngå å berøre ansiktet under besøket

● Legge bort mobil under hele besøket, desinfiserer eventuelt mobilskjerm når de ankommer klinikken